Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut tuottaa muistiorganisaatioille (kirjastoille, museoille ja arkistoille) yhteisiä keskitettyjä palveluita. Palveluiden ohjausjärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa muistiorganisaatioille ja rahoittajille palveluiden asiakasohjaus. Eri kirjastosektoreiden sekä museoiden ja arkistojen tarpeet saattavat olla hyvin erilaisia ja siksi jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeää.

Ohjausjärjestelmä muodostuu kolmesta palveluita ohjaavasta ohjausryhmästä sekä tärkeimpien hankkeiden ohjausryhmistä.

Ohjausryhmiä ovat

Lisäksi tärkeimmillä hankkeilla on omat ohjausryhmänsä