Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ilmoittautuminen käynnistyy toukokuun alussa.

Ohjelma

...

  • Finnassa esiintyneet suunnittelemattomat käyttökatkot ja vastaavien tilanteiden hoitaminen jatkossa