Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjasto suosittelee, että URN-tunnukseen perustuvan pysyvän osoitteen selitteenä käytetään ilmausta "pysyvä osoite (permanent adress / permanent persistent address)"