Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjaston URN-palvelu ei tue ainakaan tällä hetkellä kaikkia tuolla XML-skeemassa määriteltyjä ominaisuuksia, vaan hakee ainoastaan kustakin tietueesta (record-elementti) URN-tunnuksen identifier-elementistä ja URL-osoitteen url-elementistä.

...