Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjaston URN-palvelu ei tue ainakaan tällä hetkellä kaikkia tuolla määriteltyjä ominaisuuksia, vaan hakee ainoastaan kustakin tietueesta (record-elementti) URN-tunnuksen identifier-elementistä ja URL:än -osoitteen url-elementistä.

Rekisteröinnin toteuttamisessa on hyvä olla yhteydessä Kansalliskirjastoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun tunnusten käyttöönottoa suunnitellaan. Joka tapauksessa Kansalliskirjastolle on ilmoitettava joko OAI-PMH-rajanpinnan URL tai XML-dokumentin URL.

...

Kansalliskirjasto pitää yllä palvelua, jonka avulla teos on aina paikannettavissa verkosta, jos sillä on rekisteröity, suomalaiseen ISBN-, ISSN- tai NBN-tunnukseen perustuva URN-tunnus. 
Paikantaminen perustuu julkaisun saamaan, URN-tunnukseen perustuvaan pysyvään web-osoitteeseen. Osoite on muotoa https://urn.fi/[URN-tunnus], esim.
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071217

Palvelu edellyttää, että URN-tunnusrekisteriä on päivitetty asianmukaisesti. Uuden julkaisun pysyvä osoite alkaa toimia muutaman tunnin viipeellä.

...