Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NBN

Mikäli resurssille ei voi antaa ISBN- tai ISSN-numeroa, sille voidaan antaa NBN-numeroon (National Bibliographic Number) perustuva URN-tunnus. NBN:ää ei käytetä, jos ISBN:n tai ISSN:n käyttö on mahdollista.

Kun käytetään NBN-numeroa, niin URN-tunnuksen luontiin kaksi mahdollisuutta:
  1. Organisaatio muodostaa NBN-numerot itse.
  2. URN-tunnukset haetaan Kansalliskirjaston URN-generaattorista.

Molemmat tavat ovat yhtä suositeltavia.

Organisaatio muodostaa NBN-numerot itse

Tämä edellyttää, että organisaatiolle myönnetään oma NBN-aliavaruus. Kansalliskirjasto myöntää NBN-aliavaruuksia hakemuksesta. Myöntämisen ehtona on, että tunnisteiden tarve on jatkuvaa ja että Kansalliskirjasto on vakuuttunut organisaation kyvystä ylläpitää URN-tunnusrekisteriä luotettavasti myös pitkällä aikavälillä.

Organisaatio vastaa tunnusten luomisesta, oikeamuotoisuudesta, ainutkertaisuudesta ja jakelusta. Oma aliavaruus on hyödyllinen erityisesti silloin, jos jokin tietojärjestelmä voi tuottaa tunnukset osana aineistonhallintaa. Usein tietojärjestelmän sisäisestä tunnisteesta voidaan mekaanisesti johtaa globaalisti ainutkertainen URN-tunnus.

URN-tunnukset haetaan Kansalliskirjaston URN-generaattorista

Kansalliskirjaston URN-generaattorista voidaan hakea URN-tunnuksia yleisestä suomalaisesta NBN-avaruudesta, joko käyttäen web-lomaketta tai mikäli haku halutaan automatisoida, niin lähettämällä GET-pyyntö osoitteeseen osoitteeseen https://generator.urn.fi/cgi-bin/urn_generator.cgi?type=nbn.

HUOM! Generaattorista voi periaatteessa kuka tahansa hakea tunnuksia, mutta ilman rekisteröimistä ne eivät ole URN-tunnuksia ja ovat hyödyttömiä.