Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
 Finton käsitesivuilla on nyt mahdollista nähdä kyseisellä käsitteellä kuvailtuja Finnan aineistoja, kuten kuvia ja kirjoja. Aineistoja on mahdollista selailla käsitelaatikon alle ilmestyvällä Finna-ikkunalla. Uusi toiminallisuus on käytössä YSOssa, YSAssa, ALLÄRSissa sekä KOKOssa. Finton taustalla olevan Skosmos-ohjelmiston uusin versio mahdollistaa tämänkaltaisten lisämoduulien käytön. Ominaisuus hyödyntää Finnan hiljattain avautunutta avointa rajapintaa (http://api.finna.fi/).

Kokeile tästä miltä ominaisuus näyttää YSOn käsitteelle: vastat