Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomen kansallisbibliografia on suomalaisen julkaisutuotannon tietovaranto, joka muodostuu vapaakappalelain (laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) nojalla luovutetun aineiston pohjalta. Kuvailussa noudatetaan kansallisbibliografiatyön kansainvälisiä suosituksia.

Kansallisbibliografia löytyy luetteloituna Finnasta.

 

 

 luetteloituna  Kansalliskirjaston hakupalvelusta.

Panel
titleKansallisbibliografiapalveluiden yhteystiedot

[email protected]

[email protected]

[email protected]


Panel
titleOikopolkuja

Haku Finnasta

 

 

Kansalliskirjaston hakupalvelustaBlog Posts
reversetrue
labelskansallisbibliografiapalvelut