Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelun käyttäjä voi luoda URN-tunnuksia Kansalliskirjaston URN-generaattorilla tai pyytää Kansalliskirjastolta oman NBN-nimiavaruuden, josta se voi luoda URN-tunnuksia käyttöönsä itsenäisesti.

 


Lisätietoa ja URN-palveluun liittymispyynnöt: [email protected]