Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kansalliskirjaston URN-tietokannassa oli vuoden 2015 lopulla yli 410 000 tunnusta.
  • Vuoden 2015 aikana uusia tunnuksia tuli käyttöön noin 80 000.
  • URN-tunnuksia resolvoitiin vuonna 2015 urn.fi-palvelimella noin 8 miljoonaa kertaa.