Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esimerkiksi keskiaikaisen Missale Aboensen Uskelasta olevan kappaleen digitoidun version URN-tunnus on URN:NBN:fi-fe201102171251h ja sen pysyvä osoite on httphttps://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201102171251h

Kansalliskirjaston URN-palvelut

...

Kansalliskirjasto pitää yllä urn.fi-resoluutiopalvelinta, joka sisältää ajantasaisen tiedon URN-tunnuksen saaneen resurssin (tai sen kuvauksen) sijainnista verkossa. Asiakasorganisaation on huolehdittava palvelimen tietojen päivityksestä; tähän on tarjolla automatisoituja menetelmiä.

...