Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • standardeja: niiden muoto ja käyttö perustuu kansainväliseen standardiin;
  • ainukertaisiaainutkertaisia: samaa tunnusta ei käytetä uudestaan; toisaalta saman resurssin kopioilla on sama tunnus;
  • pysyviä: tunnus ei raukea tai vanhene; ja
  • toiminnallisia: URN-tunnusten resoluutiopalvelu tukee URN-tunnuksen saaneen verkkoresurssin löytymistä yli teknisten ja organisaatiomuutosten.

...

Kansalliskirjasto jakaa URN-tunnuksia käyttäville organisaatioille URN-tunnuksia tai myöntää niille oman URN-nimiavarudennimiavaruuden.

Kansalliskirjasto pitää yllä urn.fi-resoluutiopalvelinta, joka sisältää ajantasaisen tiedon URN-tunnuksen saaneen resurssin (tai sen kuvauksen) sijainnista verkossa. Asiakasorganisaation on huolehdittava palvelimen tietojen päivityksestä; tähän on tarjolla automatisoituja menetelmiä.

...