Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

URN-

generaattori on siirretty uuteen osoitteeseen. Nyt ja jatkossa se löytyy osoitteesta: https://generator.urn.fi/cgi-bin/urn.cgi

URN-tunnus on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste. Dokumentille annettu URN-tunnus ei muutu, jos julkaisun identiteetti ja nimi pysyvät samana. URN-tunnus vaihdetaan vain, jos sisältö muuttuu merkittävästi. Samaa tunnusta ei milloinkaan anneta jollekin toiselle julkaisulle. URN-pohjainen tunniste annetaan vain digitaalisille dokumenteille.

Kansalliskirjaston URN-rekisteri toimii hajautettuna palveluna suomalaisten yliopistojen ja muiden pysyväluonteisten organisaatioiden kesken. Tällä hetkellä Kansalliskirjasto ei tarjoa URN-palveluita pienille kustantajille, julkaisijoille tai yksityishenkilöille.


Panel
titleURN-palveluosoite

[email protected]


Panel
titleOikopolkuja
URN-generaattoriChildren Display
alltrue

Viimeaikaiset muutokset

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial