Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yliopistokirjastot
JY - Jyväskylän yliopisto
Tau UEF - Itä- Tampereen Suomen yliopisto mukaan lukien Tampereen Kuopion yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
OY - Oulun Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Oulun Helsingin yliopistollinen sairaalakeskussairaala
UEF LY - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
HY - Helsingin Lapin yliopisto
VY - Vaasan yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Helsingin Oulun yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ÅA - Åbo Akademi
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu

...