Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
TTL - Työterveyslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Luke - Luonnonvarakeskus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto

AMK-kirjastot
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu

Yliopistokirjastot
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
TaY - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala 31.12.2018 asti
TTY - Tampereen teknillinen yliopisto 31.12.2018 asti
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan teknillinen yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto

Tutkimuslaitoskirjastot
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus