Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
LUT - Lappeenrannan teknillinen yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TTY - Tampereen teknillinen yliopisto
TaY - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
SYKE - Suomen ympäristökeskus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos