Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Luke - Luonnonvarakeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA