Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

AMK-kirjastot
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Yliopistokirjastot
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala 1.1.2019 alkaen
LY - Lapin yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala