Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SuomenLaki -hakupalvelu - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.suomenlaki.com

Lehtilista

Palveluun kuuluvat verkkokirjat

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SuomenLaki -hakupalvelu -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2018-31.12.2019

Aineistokuvaus

Suomen Laki -hakupalvelusta löytyvät kaikki Suomen voimassa olevat säädökset ajantasaisena. Kansallisen lainsäädännön lisäksi palvelussa on yli kuusisataa EU-säädöstä ja Suomen tekemät verosopimukset.

Kansallista lainsäädäntöä on palvelussa ruotsinkielisenä ja lisäksi palvelussa on englanninkielisiä säädöskäännöksiä. Säädösten yhteyteen on toimitettu viittaukset hallituksen esityksiin ja valiokuntamietintöihin. Palvelusta löytyvät hallituksen esitykset vuodesta 1978 ja valiokuntamietinnöt vuodesta 2001 alkaen.

Hakupalvelussa on korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut vuodesta 1969 ja hovioikeuksien ratkaisuja vuodesta 2004 alkaen sekä markkinaoikeuden, vakuutusoikeuden, työtuomioistuimen, hallinto-oikeuksien ja keskusverolautakunnan ratkaisuja. Lisäksi löydät palvelusta Euroopan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen suomeksi saatavilla olevat ratkaisut vuodesta 1995 sekä Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, päätökset ja lausunnot vuodesta 1974.

Oikeuskäytäntö on linkitetty relevanttien lakipykälien lomaan.

Suomen Laki -hakupalvelun perushintaan kuuluu 111 kirjaa sähköisessä muodossa. Mukana on mm.juridiikan perusteokset kaikilta oikeudenaloilta ja KKO:n ratkaissut kommentein -teoksia.

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta)

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin, yksityisiin tarkoituksiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia Aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.

Konsortion jäsenet (kirjastohenkilökunta):
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä saa käyttää koulutus- ja markkinointimateriaalien valistamiseen (ml. videomuotoiset esitykset)
- em. koulutusmateriaaleja saa jakaa vapaasti julkisessa verkossa
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Tekstin- ja tiedonlouhinta on sallittu.

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja