Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
UEF - Itä-Suomen OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Kuopion Oulun yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
JY - Jyväskylän yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun
LY - Lapin yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Turun Helsingin yliopistollinen keskussairaala
HY - Helsingin
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaalaKuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
SA - Suomen Akatemia
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
GTK - Geologian tutkimuskeskus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT