Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
LY - Lapin yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto HY - Aalto-yliopistoHelsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto ÅA

AMK- Åbo Akademikirjastot
AMK Oamk - kirjastotOulun ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Arcada Centria - Yrkeshögskolan ArcadaCentria ammattikorkeakoulu
Turku LAB amk - Turun LAB-ammattikorkeakoulu
Haaga Xamk - Heli - Haaga-Helia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Ruokaviras - Ruokavirasto
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Luke SYKE - LuonnonvarakeskusSuomen ympäristökeskus
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Kela - Kansaneläkelaitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Ruokaviras - Ruokavirasto
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus GTK - Geologian tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus