Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
TY OY - Turun Oulun yliopisto mukaan lukien Turun Oulun yliopistollinen keskussairaalasairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
OY - Oulun TY - Turun yliopisto mukaan lukien Oulun Turun yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
keskussairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
LY - Lapin yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Tamk Metro - Tampereen ammattikorkeakouluMetropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Turku Lapin amk - Turun Lapin ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Lapin amk Tamk - Lapin Tampereen ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Haaga-Heli - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
Kela - Kansaneläkelaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirastoTutkimuslaitoskirjastot
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
Ruokaviras - Ruokavirasto
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
Kela Ruokaviras - KansaneläkelaitosRuokavirasto
TTL - Työterveyslaitos
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos