Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mediearkivet - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://www.retriever-info.com/autologin/mase/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Mediearkivet -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2015-31.12.2016

Aineistokuvaus

Mediearkivet on Pohjoismaiden suurin uutisarkisto, joka sisältää yli 15 miljoonaa painettua kokotekstiartikkelia yli 300 lähteestä: sanoma- ja aikakauslehdistä uutistoimistoihin ja -palveluihin. Mediearkivetia päivitetään päivittäin.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta, eläkkeellä oleva henkilökunta, ulkoistettu henkilökunta sekä kirjaston rekisteröidyt asiakkaat ja paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

- aineistoa saa selailla ja tehdä siitä tiedonhakuja
- yksittäisiä osia aineistosta saa tulostaa opetus-, opiskelu- ja yksityiseen käyttöön
- yksittäisiä kopioita artikkeleista saa toimittaa auktorisoiduille käyttäjille
- aineistoa saa käyttää käyttäjäkoulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa
- aineistosta saa tehdä kurssipaketteja tilaajan omille opiskelijoille sekä elektronisessa että painetussa muodossa, mutta ei kaupalliseen käyttöön

Kielletty käyttö

Muu elektroninen käyttö ja tallentaminen, kuin mitä tässä sopimuksessa on edellä sallittu, on kielletty. Aineistoa ei saa välittää, myydä tai monistaa muille kuin auktorisoiduille käyttäjille.

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittu auktorisoiduille käyttäjille oman organisaation suojatun verkon kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja