Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Knovel - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

http://app.knovel.com

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Knovel/Knovel resources 2021-11-25.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Knovel -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2022-31.12.2024

Aineistokuvaus

Knovel-aineisto sisältää kaikkiaan yli 10000 kirjaa mm. kemian, biologian, tekniikan, geologian sekä elintarvike- ja terveystieteiden aloilta ja lisäksi mm. hakuteoksia, standardeja, tietokantoja, konferenssijulkaisuja ja yhtälöharjoituksia.

Saatavilla olevat aineistopaketit
Adhesives Coatings Sealants & Inks
Aerospace & Radar Technology
Biochemistry Biology & Biotechnology
Ceramics & Ceramic Engineering
Chemistry & Chemical Engineering
Civil Engineering & Construction Materials
Composites
Computer Hardware Engineering
Earth Sciences
Electrical & Power Engineering
Electronics & Semiconductors
Engineering Management & Leadership
Environment & Environmental Engineering
Fire Protection Engineering & Emergency Response
Food Science
General Engineering & Project Administration
Industrial Engineering & Operations Management
Manufacturing Engineering
Marine Engineering & Naval Architecture
Mechanics & Mechanical Engineering
Metals & Metallurgy
Mining Engineering & Extractive Metallurgy
Nanotechnology
Nondestructive Testing & Evaluation
Oil & Gas Engineering
Optics & Photonics
Pharmaceuticals Cosmetics & Toiletries
Plastics & Rubber
Process Design Control & Automation
Safety & Industrial Hygiene
Software Engineering
Sustainable Energy & Development
Textiles
Transportation Engineering
Welding Engineering & Materials Joining

Premium Content -aineistot:
AICHE/CCPS - Center for Chemical Process Safety
ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section II - Materials
DIPPR Project 801
ASM International Materials Collection
Knovel Polymer Matrix Composites Database
Chemical Resistance Database: Plastics and Elastomers

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat sopimukseen osallisen organisaation tutkijat (myös määräaikainen tai vierailija, sopimuksensa keston ajan), opiskelijat, henkilökunta, rekisteröityneet etäopiskelijat, eläkkeelle jäänyt yli 60-vuotias henkilökunta ja tutkijat sekä tilaajaorganisaatioon sopimussuhteessa olevat, joilla on oikeus päästä organisaation suojattuun verkkoon. Kirjaston paikallisasiakkaat voivat käyttää aineistoa tilaajaorganisaation tiloissa kirjautumalla organisaation suojattuun verkkoon.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä hallinnollisiin tarkoituksiin, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut käyttäjät ja paikalliskäyttäjät voivat
- tehdä tiedonhakuja ja selata aineistoa
- tulostaa paperille, ottaa valokopioita, ladata tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta. Tähän liittyen opettajat voivat käyttää osia aineistosta sähköisesti luennoissaan ja esittää luentomateriaalia, mutta eivät saa jakaa materiaaleja muuten kuin miten tässä on määrätty.
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osasta tulostettuna tai sähköisessä muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille, ml. kopion jakaminen opetustarkoituksessa jokaiselle yksittäiselle auktorisoidulle käyttäjälle (opiskelijalle) tilaajaorganisaation luokassa.

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä
- luoda linkkejä Knoveliin elektronisten ja paperimuodossa olevien kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Käytetyn aineiston tulee sisältää lähdeviitteet (nimeke, tekijänoikeuden haltija).
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä auktorisoitujen käyttäjien opetuksessa

Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tarjota aineistoa esim. Braille-muodossa (ei saa jälleenmyydä).

Kielletty käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio tai sen auktorisoitu käyttäjä tai paikalliskäyttäjä ei saa suoraan tai epäsuorasti
- systemaattisesti tai huomattavissa määrin kopioida tai monistaa aineistoa
- jakaa, jälleenmyydä tai lisensioida aineistoa
- systemaattisesti välittää tai jakaa aineistoa missään muodossa muille kuin auktorisoiduille käyttäjille tai paikalliskäyttäjille
- systemaattisesti tai huomattavissa määrin tallentaa aineistoa
- muokata, adaptoida, muuttaa, kääntää tai luoda teos, joka perustuu lisensioituun aineistoon tai muuten käyttää aineistoa tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla. Aineistoon liittyviä tekijänoikeushuomautuksia tai vastuuvapauslausekkeita ei saa poistaa, peittää tai muuttaa.
- muuttaa tai purkaa osiin mitään lisensioituun aineistoon liittyvää ohjelmistoa.

Open access

 

Etäkäyttö

 

Koulutusmateriaali verkossa

Knovel Support Center
Koulutuksen 19.4.2021 tallenne
Salasana tallenteeseen: uaIsp*17
Koulutuksen 10.11.2021 tallenne
Salasana tallenteeseen: rg=aG4sS

Lisätietoja

 

Knovel - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

http://app.knovel.com

Journal list

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Knovel/Knovel resources 2021-11-25.xlsx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2022-31.12.2024

Description

Knovel covers over 10000 books in chemistry, biology, engineering, geology, food and health sciences etc. and in addition, among others, major reference works, standards, databases, proceedings and equation workbooks.

Adhesives Coatings Sealants & Inks
Aerospace & Radar Technology
Biochemistry Biology & Biotechnology
Ceramics & Ceramic Engineering
Chemistry & Chemical Engineering
Civil Engineering & Construction Materials
Composites
Computer Hardware Engineering
Earth Sciences
Electrical & Power Engineering
Electronics & Semiconductors
Engineering Management & Leadership
Environment & Environmental Engineering
Fire Protection Engineering & Emergency Response
Food Science
General Engineering & Project Administration
Industrial Engineering & Operations Management
Manufacturing Engineering
Marine Engineering & Naval Architecture
Mechanics & Mechanical Engineering
Metals & Metallurgy
Mining Engineering & Extractive Metallurgy
Nanotechnology
Nondestructive Testing & Evaluation
Oil & Gas Engineering
Optics & Photonics
Pharmaceuticals Cosmetics & Toiletries
Plastics & Rubber
Process Design Control & Automation
Safety & Industrial Hygiene
Software Engineering
Sustainable Energy & Development
Textiles
Transportation Engineering
Welding Engineering & Materials Joining

Premium Content:
AICHE/CCPS - Center for Chemical Process Safety
ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section II - Materials
DIPPR Project 801
ASM International Materials Collection
Knovel Polymer Matrix Composites Database
Chemical Resistance Database: Plastics and Elastomers

Authorised users

Authorized users include faculty members and researchers (including temporary or exchange faculty and researchers for the duration of their assignment), students, staff members, registered distance learning students, retired members of faculty over the age of 60, staff and researchers, independent cotractors who are permitted to access the Secure Network. Walk-in users may use Knovel within the physical premises of the subscribing organization via secure network.

Permitted use

Use of the product is permitted for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and/or research and administrative purposes, but not for commercial use.

Authorized and walk-in users may:
- search, view, display and browse the Knovel
- print, photocopy, download,save and store electronically limited sections of the Knovel. Teaching staff may use such limited sections in electronic presentations and present such electronic presentations during lectures. Provision of copies of such presentations and/or limited sections to authorized users is not permitted.
- distribute single copies of limited sections of the Knovel in print or electronic form to other authorized and walk-in users. Distribution of a copy for teaching purposes to each individual student (authorized user) in a class at the subscriber’s institution is allowed, but the copies may not be resold.

Only authorized users may:
- distribute single copies of limited sections of the Knovel in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- linking to the Knovel in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a secure network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.
- display or publicly perform parts of the Knovel as part of presentation limited to authorized users

The subscribing institution may produce alternative versions of a copyrighted work, for example Braille, for the exclusive use of the reading impaired or the blind. This material can not be re-sold.

Prohibited use

None of the product may be used (directly or indirectly) for any of the following purposes:
- substantial or systematic reproduction
- re-distribution, re-selling, or sub-licensing in any manner
- systematic supply or distribution in any form to anyone other than an authorized or walk-in user
- systematic or substantial retention of the product
- Alteration; Notices. Neither Subscriber nor its Authorized or Walk-in Users may modify, adapt, transform, translate, or create any derivative work based on the Product, or otherwise use same in a manner that would infringe the copyright or other proprietary rights therein. Copyright notices, other notices, or disclaimers included in the Product may not be removed, obscured, or modified in any way.
- Reverse Engineering/Decompilation. Subscriber will not reverse-engineer, decompile, or disassemble any software included in the Product.

Open access

 

Remote access

 

Training material on web

Knovel Support Center
Koulutuksen 19.4.2021 tallenne
Salasana tallenteeseen: uaIsp*17
Koulutuksen 10.11.2021 tallenne
Salasana tallenteeseen: rg=aG4sS

Additional information