Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
TaideY - Taideyliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala

AMK-kirjastot
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Kansallisg - Kansallisgalleria