Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
TaideY - Taideyliopisto
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
YLE - Yleisradio Oy
UKK - UKK-instituutti
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
ETK - Eläketurvakeskus
Eduskunta - Eduskunta