Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Academic Search Elite - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

EBSCO

Linkki palveluun

http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=afh

Lehtilista

Academic Search Elite -lehtilista

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Academic Search Elite -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2019

Aineistokuvaus

Academic Search Elite on monitieteinen kokotekstiaineisto.

Lisätietoja täällä:

https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-elite

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaatio)
- Auktorisoidut käyttäjät: opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimussuhteinen henkilökunta ja vierailijat sekä eläkkeelle jäänyt henkilökunta), kirjaston rekisteröityneet asiakkaat
-Paikalliskäyttäjät: jäsenorganisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus- ja etäopiskelutarkoituksiin sekä henkilökohtaiseen opiskeluun ja tutkimukseen.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:
-tehdä hakuja, selailla, katsella, näyttää ruudulta
aineistoa (viitteet, abstraktit, kokotekstit tai niiden osat)
-tallentaa sähköisesti yksittäisiä artikkeleita tai muuta aineistoa
-tulostaa paperille yksittäisiä artikkeleita tai muuta aineistoa rajoitetussa määrin
-jakaa yksittäisiä kopioita aineistosta tulosteina tai sähköisessä muodossa toisille auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille jäsenorganisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten
- esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms, mikäli se on tekijänoikeuslaissa sallittu eikä sitä ole kielletty aineiston yhteydessä olevassa tekijänoikeusmerkinnässä

Ainoastaan auktorisoidut käyttäjät saavat:
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä
-koota aineistosta elektronista kurssimateriaalia jäsenorganisaation auktorisoiduille käyttäjille tarjottavaa opetusta varten tekemällä aineistoon linkkejä (ei kopioimalla aineistoa)

Huom! Kustantajilla voi olla omia erityisehtojaan aineiston käyttöön. Ehdot ovat nähtävillä tietokoneruudulla asianomaisen aineiston yhteydessä (esim. ladatun kokotekstiartikkelin lopussa).

Kielletty käyttö

- poistaa tai muuttaa aineistoon liittyviä tekijöiden nimiä, tekijänoikeushuomautuksia tai muita tunnisteita taikka vastuuvapauslausekkeita

Sikäli kuin edellisessä kohdassa (Sallittu käyttö), ei ole toisin todettu, on kiellettyä:
- systemaattisesti tallettaa elektronisesti tai tulostaa paperille moninkertaisia poimintoja aineistosta
- toimittaa käyttäjälle jäsenorganisaation ulkopuolelle elektroninen kopio aineiston osasta
- näyttää tai levittää aineistoa suojatun tietoverkon ulkopuolelle kuten internetiin
- sallia aineiston käyttö muille kuin auktorisoiduille ja paikallilskäyttäjille

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Etäkäyttö ulkopuolisesta organisaatiosta on sallittu ainoastaan auktorisoidun käyttäjän omaan henkilökohtaiseen käyttöön (ei kys. organisaation tarpeisiin).

Koulutusmateriaali verkossa

EBSCO Support: Training

Lisätietoja

 

Academic Search Elite - user rights and remote access

Publisher / Broker

EBSCO

Link to the resource

http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=afh

Journal list

Academic Search Elite -lehtilista

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2019

Description

The essential subject areas for Ebscohost are Fine Arts and Social Sciences (Academic Search Elite / Premier / Complete), CMMC, MLA), management, marketing, business and finance (Business Source Elite / Premier/Complete), economy (Econlit), religion and theology (ATLA/ATLAS), sports(SPORTDiscus) ,databases especially for public libraries: Masterfile Elite ja Premier.

Authorised users

Authorised Users:
Current members of the faculty, researchers and other staff of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), registered library patrons and individuals who are currently studying at the Licensee's institution,

Walk-in users:
Persons who are not Authorised Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals within the Licensee's Premises.

Permitted use

All users may:
-Search, download, view, retrieve and display citations, abstracts, full text or portions thereof.
-Electronically save individual articles or items of citations, abstracts, full text or portions thereof
-Print off limited copies of citations, abstracts, full text or portions thereof
-Distribute single copies of parts of citations, abstracts, full text or portions thereof in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users. This sub-clause shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User in a class at the Licensee’s institution.
-Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity as long as such use is in accordance with Copyright Law and is not restricted in the copyright statement accompanying the materials to be used.

Only Authorised users may:
-Distribute single copies of parts of the licensed material in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
-incorporate links to the Licensed Material in electronic reserves for the use of authorised users in the course of instruction.

Note: Publishers may impose their own conditions of use applicable only to their content. Such conditions of use shall be displayed on the computer screen displays associated with such content.

Prohibited use

-Remove or alter the authors's names or the Licensor's copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.

Save as provided above in permitted uses it is not permitted to :
-Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material
-Provide, by electronic means, to a user at another library or elsewhere, a retained electronic copy of any part of the Licensed Material
-Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network
-Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee institution's secure network.

Remote access from non-subscribing institutions is permissible only for personal use of an Authorized User.

Training material on web

EBSCO Support: Training

Additional information

The material is protected by copyright.