Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Toimintakauden 2016 – 2017 tehtävät

Hyväksytty kehittämisryhmän kokouksessa 13.1.2016

 

RDA-standardi

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmäosallistuu RDA:n vuosittaiseen kansainväliseen kommentointiprosessiin. Heinä-elokuussa lähetetään ehdotukset sääntömuutoksista ja syys-lokakuussa kommentoidaan muiden tekemiä ehdotuksia.

 

Ryhmä kommentoi RDA-kuvailuohjeen uusia ja päivitettäviä sisältöjä:

- aihelukujen käännökset (2017)

- kansainvälisten päivitysten käännökset (kevät 2016, kevät 2017)

 

Ryhmä antaa kommentteja lisäksi liittyen:

- RDA:han liittyviin ohjeistuksiin (2016)

- lisälinjaustarpeisiin (2016-2017)

- kansallisen kommentointiprosessin toimivuuteen (2016)

 

Tunnisteet 

Ryhmä antaa kommenttinsakansainvälisenISBN-standardin uudesta versiosta lähinnä ISBN-tunnukseen liittyvästä metatiedosta. Lausuntokierros alkaa helmikuun puolivälistä 2016 ja päättyy toukokuun alussa 2016. 

Ryhmä voisi antaa jatkossa kommentit muidenkin uudistettavista tunnistestandardeista metatiedon osalta. 

 

Muut kansainväliset kuvailustandardit

Ryhmä antaa kommenttinsa toimintakautensa aikana kansainväliselle lausuntokierrokselle tulevista kuvailua ohjaavista periaatteista ja standardeista. IFLAn jaostot (luettelointi-, bibliografinen ja luokitus- ja indeksointijaosto sekä standardointikomitea)  pyrkivät entistä tiiviimmällä yhteistyöllä sekä IFLAn sisällä että muiden kuvailuun liittyvien standardien kehittämisorganisaatioiden kanssa yhdistämään, yhdenmukaistamaan ja saattamaan yhteen sopiviksi ko. standardeja. Uudistettavat standardit lähetetään ennen hyväksymistä laajalle kansainväliselle lausuntokierrokselle. Esim. seuraavia odotetaan keväällä 2016:

- kommentit kv-lausuntokierrokselle tulevalle luonnokselle FRBR-LRM (Library reference model) keväällä 2016

- mahdollinen kommentointi IFLAn työryhmälle ”WG on IFLA UBC standards interrelation keväällä 2016

 

Tiedonmallinnus ja järjestelmätavoitteet

 Ryhmä pyrkii edistämään avoimen linkitetyn metatiedon edellyttämää uutta tiedon mallinnusta ja tietojärjestelmän käyttöön ottoa.