Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Voimassaolevat Finna-konsortion toimintaperiaatteet on hyväksytty Kansalliskirjaston johtokunnassa 610.312.20182019.

Organisaatio liittyy Finna-konsortioon allekirjoitettuaan palvelusopimuksen.