Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3) Z39.50- tai SRU-yhteydellä tapahtuneen poiminnan jälkeen tietueiden konvertoimiseen voidaan tarvittaessa käyttää ilmaista USEMARCON-ohjelmaa. Kansalliskirjaston ylläpitämät muunnostaulukot ovat vapaasti käytettävissä: USEMARCON-konversio-ohjelma ja muunnostaulukot

Jos poiminta tapahtuu paikalliselta työasemalta, on syytä varmistaa myös, että paikalliset palomuurit ja virustorjunta sallivat liikenteen tietokantoihin ja niiden Z39.50/SRU-portteihin.

  • Yleiset kirjastot ilmoittavat Z39.50- tai SRU-poimintaan käyttämiensä työasemien tai keskitetyn poimintapalvelimen IP-osoitteet (omasta järjestelmästä riippuen, paikallinen atk-tuki ja/tai järjestelmäntoimittajan tuki tietävät mitkä osoitteet tarvitaan) palveluosoitteeseen linnea-posti(at)helsinki.fi.
  • Poimintaluettelointia ja IP-osoitteita koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen linnea-posti(at)helsinki.fi.