Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siirretään julkisille sivuille (politiikka Politiikan teesit ja sen käännökset ovat KK:n sivuilla strategian yhteydessä)löytyvät myös Kansalliskirjaston verkkosivuilta: Tehtävät ja strategia

 

Avoin Kansalliskirjasto -politiikka

...