Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ensisijaisesti kirjastojen käyttöön tarkoitetun auktoriteettitietokanta Asterin rakentaminen toteutetaan osana Kansallinen metatietovaranto -hanketta. Auktioriteettitietokanta Asterin beta-versio on julkaistu Melinda-kirjastojen käyttöön helmikuussa 2013.

Lisätietietoa käytöstä:

Tietokanta kattaa tällä hetkellä asiasanastot YSA, Allärs, MUSA ja Cilla sekä kansallisbibliografian suomenkieliset henkilö- ja yhteisönimet.