Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietokanta kattaa tällä hetkellä YSO/ALLFO-ontologian, Metatietosanaston, sekä kansallisbibliografian suomenkieliset henkilö- ja yhteisönimet, teosauktoriteetit sekä SEKO-sanaston.