Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KellonaikaOtsikkoEsiintyjäAika tallenteella
10.00 - 10.15

Esitys etäyhteydellä Mikkelistä:
Tietosuojaselvitys Aviisi-projektissa ja Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

tietojärjestelmäasiantuntija Tuula Pääkkönen00:01:50
10.15 - 10.30Avoimen tieteen osaajakoulutuskoulutuskoordinaattori Sari Räisänen00:18:30
10.30 - 10.35Aikaa kysymyksille ja keskustelulle
  
10.35 - 10.50RDA käytössä Suomessakehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä00:30:00
10.50 - 11.05Metatietosanasto Fintossatietoasiantuntija Kiti Vilkki-Eriksson00:46:00
11.05 - 11.10Aikaa kysymyksille ja keskustelulle
  
11.10 - 11.20Finnan tilannekatsauskehittämispäällikkö Erkki Tolonen01:07:30
11.20 - 11.30Nellistä Finnaan - keskustelun jatko Keskustelufoorumilla
tietojärjestelmäasiantuntija Timo Laine01:26:15
11.30 - 11.35Aikaa kysymyksille ja keskustelulle
  
11.35 - 11.45E-kurssikirjat korkeakoulukirjastoissa - FinELibin projektin kuulumisiatietoasiantuntija Iina Peltonen01:39:20
11.45Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

 

 
11.50Webinaari päättyy  

...