Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Missä mennään -webinaarin lisäksi Kansalliskirjasto julkaisee verkkosivuillaan 5–6 kertaa vuodessa Missä mennään -katsauksen, jossa kootaan yhteen kärkihankkeiden kuulumiset. Katsauksesta voit lukea Finnan, Finton, Melindan, Kohan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumiset.

Tulevat webinaarit 2020

Menneet webinaarit

...