Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Eri lähteistä tulevat samanlaiset tietueet (pääosin kirjoja) yhdistetään (deduplikoidaan) haun aikana ja hakutuloksessa näytetään ainoastaan korkeimmalle priorisoitu tietue. Käytä building-rajausta palauttaaksesi tietueita ainoastaan halutuista lähteistä.

Deduplikoidun tietueen kenttä dedupIds sisältää kaikkien samanlaisten tietueiden tunnisteet, joiden avulla voidaan tarvittaessa palauttaa halutun lähteen versio tietueesta (ks. Record-toiminto).

Hakutuloksessa esiintyvän deduplikoidun tietueen kaikkien lähteiden tietueet vaikuttavat faseteissa näkyviin arvoihin. Esimerkiksi building-fasetissa näytetään kaikkien deduplikoitujen tietueiden sijainnit. Tämän voi halutessaan estää rajaamalla palautettavien fasettien arvot facetFilter-parametrilla.

Esimerkki:


{
"resultCount": 42,
"records": [
  {
{ "id": "fennicafikka.10030413405646",
"title": "PuhdistusUimaveden puhdistus",
"dedupIds": [
"fennica.1003041",
"jykdok.1256458156629",
"keskifikka.23414003405646",
"vaarioy.1688117992300443906252",
"vaskiutu.2846838"
992192965405971" ]
},
    ...
]
}

Lisätietoja deduplikointi-algoritmista.

...

KenttäTyyppiSelite
accessRestrictions

Lista

Aineiston käyttörajoitukset, mikäli tiedossa.

Esimerkkejä:

"accessRestrictions": [
  "University of Turku local network, remote access with Univ. of Turku username",
  "Turun yliopiston verkossa, et\u00e4k\u00e4ytt\u00f6 TY:n tunnuksilla"
]

"accessRestrictions": [

  "ELEKTRA-lisenssi"
]

"accessRestrictions": [

  "K11"
]
alternativeTitlesLista

Vaihtoehtoiset nimekkeet

"alternativeTitles": [
  "Miehet mustissa",
  "MIB"
]
authorsLista

Kaikki tekijät

 • main: päätekijä
 • corporate: yhteisötekijä
 • secondary: muut tekijät
"authors": {
  "main": "Bowie, David",
  "secondary": [
    "Spiders from Mars"
  ]
}


"authors": {
  "main": "Ozric Tentacles",
  "corporate": "Ozric Tentacles,"
}
awardsLista

Palkinnot.

"awards": [
  "Tieto-Finlandia-palkinto 2013."
]
bibliographicLevelMerkkijono

Julkaisun tyyppi, esimerkiksi Monograph (monografia), MonographPart (monografian osa), Serial (sarjajulkaisu), SerialPart (sarjajulkaisun osa) ja Unknown (tuntematon).

"bibliographicLevel": "Monograph"
buildingsLista

Sijainti (hierarkkinen). Sisältää kentät:

 • value: sijainnin koodi, käytetään fasetoinnissa
 • translated: sijainnin käännös
"buildings": [
  {
    "value": "0\/TAIY\/",
    "translated": "Taideyliopisto"
  },
  {
    "value": "1\/TAIY\/tea\/",
    "translated": "Teatterikorkeakoulun kirjasto"
  },
  {
    "value": "2\/TAIY\/tea\/1\/",
    "translated": "Lainattavat"
  }
]
callNumbersLista

Kirjastoaineiston hyllypaikat. Merkintätapa vaihtelee kirjastoittain.

"callNumbers": [
  "84.5",
  "KAUHU"
]
childRecordCountLuku

Tietueen lapsitietueiden lukumäärä. Tämän tiedon pyytäminen voi kasvattaa vasteaikaa merkittävästi.

"childRecordCount": 0
classificationsLista

Luokitukset eri luokitusjärjestelmissä.

"classifications": {
"udk": [
"001.81",
"001.818",
],
"ykl": [
"16.7",
"38.3",
]
}
cleanIsbnMerkkijono

Pelkkä ISBN-tunnus ilman ulkoasua tms. Katso myös isbns

"cleanIsbn": "1402087179"
cleanIssnMerkkijono

Pelkkä ISSN-tunnus. Katso myös issns.

"cleanIssn": "0065-2164"
collectionsLista

Kokoelmat. Käytössä esimerkiksi museoaineistossa.

"collections": [
  "Riuttalan talonpoikaismuseo"
]
containerIssueMerkkijono

Sisältävän julkaisun numero

"containerIssue": "4"
containerReferenceMerkkijono

Viite sisältävään julkaisuun

"containerReference": "s. 191-201"
containerStartPageMerkkijono

Alkusivu sisältävässä julkaisussa

"containerStartPage": "191"
containerTitleMerkkijono

Sisältävän julkaisun nimeke

"containerTitle": "Finland : an introduction"
containerVolumeMerkkijono

Sisältävän julkaisun volyymi (vuosikerta / kirjasarjan osa)

"containerVolume": "25"
corporateAuthorMerkkijono

Yhteisötekijä

"corporateAuthor": "Valtiontalouden tarkastusvirasto."
dedupIdsLista

Muista lähteistä tulleiden samaa sisältöä edustavien tietueiden id:t

"dedupIds": [
  "alma.678448",
  "oula.894534",
  "tamcat.399614"
]
dissertationNoteMerkkijono

Opinnäytteen huomautus

"dissertationNote": "Pro gradu -ty\u00f6 : Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos, yleinen historia."
editionMerkkijono

Painos, laitos tai versio

"edition": "10. osin uud. laitos"


"edition": "Pidennetty versio"
embeddedComponentPartsLista

Tietueeseen sisältyvät osakohteet. Käytössä esimerkiksi äänitteissä. Tämän tiedon pyytäminen voi kasvattaa vastauksen kokoa ja vasteaikaa merkittävästi.

"embeddedComponentParts": [
  {
    "id": "violafikka.3051754450004",
    "title": "Juppihippipunkkari",
    "authors": [
      "Koistinen, Petteri, s\u00e4velt\u00e4j\u00e4",
      "Alanko, Ilkka, sanoittaja",
      "Nelj\u00e4 Ruusua, esitt\u00e4j\u00e4"
    ],
    "otherAuthors": [
      "Koistinen, Petteri, s\u00e4velt\u00e4j\u00e4",
      "Alanko, Ilkka, sanoittaja",
      "Nelj\u00e4 Ruusua, esitt\u00e4j\u00e4"
    ]
  },
  {
    "id": "viola.305176",...
eventsLista

Tietueeseen liittyvät tapahtumat, kuten valmistus, käyttö, muotoilu ja näyttely (museoaineisto)

"events": {
  "valmistus": [
    {
      "type": "valmistus",
      "date": "800 - 1050, viikinkiaika, rautakausi",
      "materials": [
        "metalli",
        "hopea"
      ]
    }
  ],
  "n\u00e4yttely": [
    {
      "type": "n\u00e4yttely",
      "name": "Raision museo -ja kulttuurikeskus Harkon arkeologinen n\u00e4yttely",
      "description": "26.5.2004 - 31.12.2006"
    }
  ]
}
formatsLista

Tietueen aineistotyypit (hierarkkinen).

 • value: aineistotyypin koodi, käytetään fasetoinnissa
 • translated: aineistotyypin käännös

Esimerkki: e-kirja on kirjan alalaji. Rajapinta palauttaa koko hierarkian ylhäältä alas:

"formats": [
  {
    "value": "0\/Book\/",
    "translated": "Kirja"
  },
  {
    "value": "1\/Book\/eBook\/",
    "translated": "E-kirja"
  }
]
fullRecordMerkkijonoTietueen alkuperäinen metadata (MARC, EAD, LIDO, DC, QDC).
generalNotesLista

Yleiset huomautukset.

"generalNotes": [
  "Ainoastaan verkkolehden vuoden viimeinen numero ilmestyy painettuna.",
  "Ei ilmestynyt lainkaan painettuna 2005."
]
genresLista

Aineiston "genret". Teoksen teema tai tyylilaji kuvaillaan kohdassa subjects.

"genres": [
  "Electronic books",
  "Conference proceedings"
]


"genres": [
  "DVD-levyt"
]


"genres": [
  "kirja-arvostelut"
]
hierarchyParentIdLista

Emotietueen ID. Käytössä esimerkiksi arkistoaineistoss (EAD).

"hierarchyParentId": [
  "narc.VAKKA-192941.KA_VAKKA-62641.KA"
]
hierarchyParentTitleLista

Emotietueen nimeke. Käytössä esimerkiksi arkistoaineistoss (EAD).

"hierarchyParentTitle": [
  "Aa Diaarit"
]


"hierarchyParentTitle": [
  "The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars"
]
hierarchyTopIdLista

Hierarkian päätietueen ID. Käytössä ainakin arkistoaineistossa.

"hierarchyTopId": [
  "narc.VAKKA-192941.KA"
]
hierarchyTopTitleLista

Hierarkian päätietueen nimeke. Käytössä ainakin arkistoaineistossa.

"hierarchyTopTitle": [
  "Viipurin provinssikanslian arkisto"
]
humanReadablePublicationDatesLista

Julkaisuajankohdat ihmisen luettavassa muodossa.

"humanReadablePublicationDates": [
  "1983-2006."
]
idMerkkijono

Tietueen yksilöivä tunniste Finnassa

"id": "alma.757000"
identifierString

Merkkijono

 

Tietueen tunniste, ei yksilöivä. Katso myös id.

Esimerkkejä:

Museoaineistossa inventaarionumero:

"identifierString": "201190a20"

Tietokannoissa tunniste:

"identifierString": "FSD"
imageRightsLista

Kuvien käyttöoikeudet:

 • copyright: Käyttöoikeus lyhyessä muodossa

 • link: Linkki lisenssiin

 • description: Käyttöoikeuden mahdollinen pidempi kuvaus ja/tai lisätietoja

"imageRights": {
  "copyright": "CC BY 4.0",
  "link": "http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/4.0\/deed.fi",
    "description": [
      "Finna-palvelussa julkaistuja Helsingin kaupunginmuseon kuvia voi k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 vapaasti, my\u00f6s kaupallisessa k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4.
       Kuvaa ei saa muunnella ilman lupaa ja kuvan yhteydess\u00e4 on mainittava kuvaaja(jos tiedossa) ja Helsingin kaupunginmuseo.
       Finnassa n\u00e4ytett\u00e4v\u00e4t kuvat lisensoidaan Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen (CC BY 4.0) -lisenssill\u00e4.
       Palvelussa n\u00e4ytett\u00e4v\u00e4t kuvat eiv\u00e4t ole painolaatuisia. Jos tarvitset painolaatuisen kuvan tai sinulla on muuta kysytt\u00e4v\u00e4\u00e4,
       ota yhteytt\u00e4 Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistoon: http:\/\/www.helsinginkaupunginmuseo.fi\/kuva-arkisto"
    ]
}
imagesLista

Tieteen kuvien osoitteet.

"images": [
  "\/Cover\/Show?id=hkm.HKMS000005%3Akm002w3s&fullres=1&index=0"
]

Kuvaa luettaessa osoitteen alkuun tulee lisätä https://api.finna.fi, esimerkiksi:

https://api.finna.fi/Cover/Show?id=hkm.HKMS000005%3Akm002w3s&fullres=1&index=0

Kirjojen tietuekuvan linkki palauttaa 10x10 pikselin kokoisen läpinäkyvän .gif-kuvan mikäli oikeaa kuvaa ei löydy.

institutionsLista

Organisaatio. Katso myös buildings

 • value: organisaation koodi
 • translated: organisaation nimi käännettynä
"institutions": [
  {
    "value": "LUC",
    "translated": "Lapin korkeakoulukirjasto"
  }
]
isbnsLista

ISBN-tunnukset. Katso myös cleanIsbn.

"isbns": [
  "951-0-31435-8 (sid.)",
  "978-951-0-31435-7 (sid.)"
]
isCollectionTotuusarvo

Onko tietue kokoelma (arkistoaineisto)

"isCollection": true
isPartOfArchiveSeriesTotuusarvo

Onko tietue osa arkistosarjaa (arkistoaineisto)

"isPartOfArchiveSeries": true
issnsLista

ISSN-tunnukset. Katso myös cleanIssn.

"issns": [
  "1913-4711"
]
languagesLista

Aineiston kielet. Katso myös originalLanguages.

"languages": [
  "fin",
  "swe"
]
lccnMerkkijono

Library of Congress Control Number

"lccn": "2010252176"
manufacturerMerkkijono

Valmistaja

"manufacturer": "([Myllykoski] : Myllykosken kirjap.)"
measurementsLista

Kuvailun kohteen fyysiset mitat

"measurements": [
  "Pituus: 42 cm",
  "Leveys: helma 22 cm; rinta 34 cm; olka+hiha 14,5+32,5 cm",
  "Lis\u00e4mitta: Koko 110"
]
nonPresenterAuthorsLista

Tekijät ilman esittäjiä. Katso myös presenters.

 • name: tekijän nimi
 • role: tekijän rooli
"nonPresenterAuthors": [
  {
    "name": "Doyle, Arthur Conan",
  },
  {
    "name": "Attwood, David",
    "role": "ohj."
  }
]
onlineUrlsLista

Online-linkit (kirjastoaineisto). Sisältää kentät:

 • url: linkin URL
 • text: linkin teksti (ei käännetty)
 • source: tietueen tietolähde (organisaatio)
  • value: organisaation koodi
  • translated: nimi käännettynä
"onlineUrls": [
  {
    "url": "http:\/\/eca.europa.eu\/portal\/page\/portal\/publications\/Journal",
    "text": "Elektroninen julkaisu (PDF)",
    "source": {
      "value": "selma",
      "translated": "Eduskunnan kirjasto - Selma"
    }
  }
]
openUrlMerkkijono

OpenURL (kirjastoaineisto).

originalLanguagesLista

Aineiston alkuperäiskielet. Katso myös languages.

"originalLanguages": [
  "jpn"
]
otherLinksLista

Muut tietueen linkit. Käytetään ainakin arvosteltujen teosten merkitsemiseen.

"otherLinks": [
  {
    "heading": "Arvosteltu teos",
    "title": "Viimeiset runonlaulajat",
    "author": "Martti Haavio"
  }
]
physicalDescriptionsLista

Aineiston fyysinen kuvaus.

"physicalDescriptions": [
  "0,01 hyllmeter",
  "1 arkivenheter"
]
physicalLocationsLista

Arkistomateriaalin fyysiset sijainnit.

"physicalLocations": [
  "Historiska och litteraturhistoriska arkivet",
  "Helsingfors, Nationalbiblioteket"
]
placesOfPublication

Lista

Julkaisupaikka

"placesOfPublication": [
  "New York, NY :"
]
playingTimesLista

Toistoaika. Käytetään ainakin äänitteiden yksittäisissä kappaleissa ja äänikirjoissa.

"playingTimes": [
  "00:06:42"
]
presenters

Esittäjät (ks. myös nonPresenterAuthors).

 • presenters (lista)
  • name: esittäjän nimi
  • role: esittäjän rooli
 • details (lista): Lisätietoja. Esittäjät saattavat merkintätavasta riippuen olla myös olla tässä kentässä.
"presenters": {
  "presenters": [
    {
      "name": "Carola",
      "role": "esitt."
    },
    {
      "name": "Sarmanto, Heikki",
      "role": "esitt."
    },
    {
      "name": "Heikki Sarmanto Trio",
      "role": "esitt."
    }
  ],
  "details": [
    "Carola (voc), Heikki Sarmanto Trio: Heikki Sarmanto (p), Tapani Tamminen (b), Reino Laine (dr), Esa Pethman (fl, ts)"
  ]
}
productionCreditsLista

Tuotannon tekijätiedot. Käytetään ainakin joissakin äänitteissä.

"productionCredits": [
  "Miikka Huttunen (\u00e4\u00e4nitt\u00e4j\u00e4, miksaaja), Jukkis Uotila (tuottaja), Klaus Suonsaari (tuottaja), Svante Forsb\u00e4ck (masteroija)."
]
projectedPublicationDateMerkkijono

Arvioitu julkaisuajankohta

"projectedPublicationDate": "12\/2015"
publicationDatesLista

Julkaisuajankohta

"publicationDates": [
  "1972"
]
publicationEndDateMerkkijono

Viimeinen julkaisuajankohta (kausijulkaisuissa) tai ensi-illan ajankohta (elokuvissa).

"publicationEndDate": "2003"

Edelleen jatkuva julkaisu merkitään usein vuotena 9999:

"publicationEndDate": "9999"
publicationFrequencyLista

Julkaisutiheys. Ilmoitettu yleensä sanallisesti suomeksi.

"publicationFrequency": [
  "Kerran kuukaudessa."
]
publicationInfoLista

Tietoa julkaisusta. Saattaa sisltää julkaisupaikan.

"publicationInfo": [
  "Dortmund"
]
publishers

Lista


Julkaisijat

"publishers": [
  "Published by E. & F.N. Spon for the Royal Institute of British Architects"
]
previousTitles / newerTitles
Tieto voi sisältyä myös kenttään recordLinks
ratingLista

Käyttäjien julkaisulle antamien arvostelujen keskiarvo ja lukumäärä. Käytössä seuraavissa aineistotyypeissä: 0/Book/, 0/Journal/, 0/Sound/ ja 0/Video/.

 • average: keskiarvo, 0-5.

 • count: arvostelujen lukumäärä

"rating": {
  "average": 2.5,
  "count": 3
}
rawDataLista

Tietueen kaikkien indeksikenttien sisältö, pois lukien fullRecord.

recordLinksLista

Tietueiden väliset linkit. Linkki voidaan muodostaa ainakin nimekkeen tai isn:n perusteella.

 • value
 • link
  • type: linkin muodostamisperuste, kuten title tai isn
  • value: tieto linkin muodostamiseksi
  • exclude
 • translated: käännetty kuvaus tietueen suhteesta linkitettyyn tietueeseen


"recordLinks": [
  {
    "value": "Baskervillen koira",
    "link": {
      "type": "isn",
      "value": "978-951-1-22851-6",
      "exclude": "arto.1567282"
    },
    "translated": "Muu suhde"
  }
]


"recordLinks": [
  {
    "value": "Julkisuuden salaisuudet : pakinoita ja satiireja journalismin ja julkisuuden kiehtovasta maailmasta",
    "link": {
      "type": "title",
      "value": "Julkisuuden salaisuudet : pakinoita ja satiireja journalismin ja julkisuuden kiehtovasta maailmasta"
    },
    "translated": "Muu suhde"
  }
]
recordPageMerkkijonoRelatiivinen linkki tietueen sivulle Finnassa. Lisää linkin alkuun https://www.finna.fi
sectorsLista

Sektori (kirjasto, museo tai arkisto).

 • value: sektorin koodi
 • translated: sektorin nimi käännettynä
"sectors": [
  {
    "value": "0/mus/",
    "translated": "Museo"
  }
]
seriesLista

Sarjatiedot

 • name: sarjan nimi
 • additional (valinnainen)
 • number: järjestysluku (valinnainen)
 • issn: issn-numero (valinnainen)


"series": [
  {
    "name": "Ursan julkaisuja",
    "additional": "0357-7937;",
    "number": "28",
    "issn": "0357-7937"
  }
]


"series": [
  {
    "name": "Laatukirjasto"
  }
]
sfxObjectIdMerkkijono

SFX-tietueen tunniste

"sfxObjectId": "1000000000310928"
shortTitleMerkkijono

Päänimeke. Katso myös title ja subTitle.

"shortTitle": "Parhaat ruokasienet"
source

Lista

Tietueen lähde

 • value: organisaation koodi
 • translated: organisaation käännetty nimi
"source": [
  {
    "value": "keski",
    "translated": "Keski-kirjastot"
  }
]
subjectsLista

Asiasanat/aiheet. Lista koostuu listoista, joissa on ensimmäisenä yläkäsite ja sen jälkeen mahdolliset alakäsitteet. Esim:

"subjects": [
  [
    "Holmes, Sherlock,",
    "fikt."
  ],
  [
    "elokuvat",
    "Iso-Britannia",
    "2000-2009"
  ],
  [
    "j\u00e4nnityselokuvat"
  ],
  [
    "rikoselokuvat"
  ]
]
subTitleMerkkijono

Alanimeke. Katso myös title ja shortTitle.

"subTitle": "sieniopas"
summaryLista

Yhteenveto/tiivistelmä.

"summary": [
  "Provides essential ideas of the new science of nanotechnology and mathematics. Covers contemporary topics in the areas of the environment, food safety, medicine and healthcare, consumer goods, agriculture, homeland security, and energy supply."
]
systemDetailsLista

Aineiston käyttöön tarvittava järjestelmä.

"systemDetails": [
  "Internet-yhteys; www-selain."
]
titleMerkkijono

Koko nimeke. Katso myös shortTitle ja subTitle

"title": "Parhaat ruokasienet : sieniopas"
titleSectionMerkkijono

Nimekkeeseen liittyvä osan numero, jos nimeke kuuluu sarjaan. Katso myös series.

"titleSection": "3."
titleStatementMerkkijono

Nimekkeeseen liittyvää lisätietoa. Sisältää usein tietoja tekijöistä.

"titleStatement": "directed by Ridley Scott ; screenplay by Hampton Fancher and David Peoples"
tocLista

Sisällysluettelo. Sisältää usein sisällysluettelon lisäksi tai sijasta muutakin kuvailutietoa ja jopa tiivistelmiä.

"toc": [
  "1 CD-\u00e4\u00e4nilevy + esiteliite",
  "Kappale Midnight in a perfect world sis. selke\u00e4n s\u00e4mplen Pekka Pohjolan kappaleesta Sekoilu seestyy",
  "Best foot forward. Building steam with a grain of salt. The number song. Changeling. What does your soul look like (part 4). Stem\/Long stem. Mutual slump. Organ donor. Why hip hop sucks in '96. Midnight in a perfect world. Napalm brain\/Scatter brain. What does your soul look like (part 1 - Blue sky revisit)",
  "DJ Shadow",
  "englanti"
]
uniformTitlesLista

Yhtenäistetyt nimekkeet (kirjastoaineisto).

"uniformTitles": [
  "On the origin of species"
]
unitIdMerkkijono

Arkistoyksikön tunniste. Katso myös id.

"unitId": "Aa:6"
urlsLista

Tietueeseen liittyvät resurssit ja toiminnot ulkoisissa järjestelmissä. Sisältää kentät:

 • url: linkin URL
 • desc: kuvaus käännettynä (jos on)
"urls": [
  {
    "url": "http:\/\/www.makupalat.fi\/",
    "desc": "Tietokannan k\u00e4ytt\u00f6liittym\u00e4"
  },
  {
    "url": "http:\/\/www.makupalat.fi\/fi-FI\/Info\/",
    "desc": "Tietokantaopas"
  }
]
yearMerkkijono

Vuosi (esimerkiksi julkaisuvuosi, valmistusvuosi). Käytetään myös main_date_str-fasetissa.

"year": "1761"

...Tietueet hakusanalla "sibelius":
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=sibelius
CD-levyt hakusanalla "sibelius":
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=sibelius&filter[]=format:"1/Sound/CD/"
Verkossa saatavilla olevat kuvat hakusanalla "sibelius"
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=sibelius&filter[]=online_boolean:"1"&filter[]=format:"0/Image/"
Verkossa saatavilla olevat kuvat hakusanalla "sibelius", hakutulokset ja fasetointi organisaation mukaan
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=sibelius&filter[]=online_boolean:"1"&filter[]=format:"0/Image/"&facet[]=building
Tietueet vuosilta 1870-1890
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=&filter[]=search_daterange_mv:"[1870%20TO%201890]"
Kaikkien tietueiden aineistotyypit
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=&facet[]=format
Kaikki verkossa saatavilla olevat kuvat
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=&filter[]=online_boolean:"1"&filter[]=format:"0/Image/"
Tietueet sallitun käyttötavan mukaan (esimerkiksi "Saa muokata, myös kaupallinen")
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=&filter[]=usage_rights_str_mv:usage_B
Mukana olevat organisaatiot, nimet ruotsiksi
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=&limit=0&facet[]=building&lng=sv
Tietueet, joissa tekijänä "sibelius"
https://api.finna.fi/v1/search?lookfor=sibelius&type=Author
Yksittäisen tietueen noutaminen ID:n perusteella
https://api.finna.fi/v1/record?id=fennicafikka.123
Kahden tietueen noutaminen ID:n perusteella
https://api.finna.fi/v1/record?id[]=fennicafikka.123&id[]=fennicafikka.124

Hakusana voi sisältää monimutkaisemman hakulausekkeen, esimerkiksi kohdistuksen tiettyyn indeksikenttään tai loogisen hakuoperaattorin:

...

Esimerkkitietue, joka sisältää osakohteita: https://api.finna.fi/v1/record?id=violafikka.499144450004&field[]=fullRecord

Lisätietoja

...