Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjastolla on Axiellin kanssa solmittu sopimus heidän tarjoamistaan palveluista yleisille kirjastoille. Sopimus mahdollistaa, että kirjastot saavat sopimuksen mukaisia maksuja vastaan käyttöönsä:

...