Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finna-palvelun ohjausryhmänä toimii Finna-konsortioryhmä, joka muodostuu osallistuvien organisaatioiden edustajista.

Children Display