Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • saada aineistoillesi laajan näkyvyyden vakiintuneessa ja käyttäjät tavoittavassa palvelussa
  • käyttää kotimaisten toimijoiden ja näiden asiakkaiden tarpeisiin kehitettyä verkkoratkaisua, joka kasvaa ja kehittyy jatkuvasti
  • tarjota asiakkaillesi turvallisen ja käyttäjälähtöisen digitaalisen asiakaskokemuksen
  • osallistua organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja yhteiseen kehitystyöhön
  • tarjota aineistosi kestävästi ja helposti erilaisten käyttäjien tarpeisiin
  • osallistua kulttuuri- ja tiedeaineistojen käytön edistämiseen.

...