Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finna on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2008–2017 toteuttamaa Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (KDK). Finna avattiin vuonna 20142013.