Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finna är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB) som inleddes 2008år 2008–2017. Finna togs i bruk 2014.

...