Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Keskustelufoorumilla voit kysyä palvelusta ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Finnan projektipäällikkönä kehityspäällikkönä toimii Erkki Tolonen, [email protected], p. 050 -57628695762 869

Postiosoite:

Kansalliskirjasto
Finna-palvelu
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

...