Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mikäli AC-yhteydellä osallistuminen on sinulle aivan uutta, voi seuraavasta linkistä seuraavista linkeistä olla hyötyä:
Helsingin yliopiston Adobe Connect -tukisivusto:
https://wiki.eduuni.fi/display/funettiimi/Adobe+Connect
Keskustelutilaisuuksissa tarjotaan myös mahdollisuus käyttää omaa mikrofonia, ohjeet tässä pdf-tiedostossa.