Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poista "Ulkoasu" -välilehden kohdasta "Hakutulosten kentät" (hakutulos) tai "Tietuenäytön kentät" (tietue) ne kentät, jotka haluat pois näkyvistä.


Kuvamodaalin asetukset

Kuvien zoom toiminnon salliminen tai estäminen

Kuvamodaaleihin on mahdollista asettaa zoom toiminto, jolloin lido, ead, forward ja qdc kuvat aukeavat modaalissa zoomattavaan versioon. 

Tämän asetuksen saa päälle asettamalla local/config/vufind/config.ini tiedostoon seuraavanlainen arvo:

[Content]

; Enables zoom for images in the image popup, only applies to records using the large image
; layout. Disabled by default.
enableImagePopupZoom = true / false riippuen halutaanko sallia vai estää

Kuvakarusellin tai uutissyötteen lisääminen

...