Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Maininta omien käännöskoodien nimeämisestä jollain yhteisellä tunnuksella

...

Listalle voi myös lisätä uuden käännöksen valitsemalla Lisää uusi käännös. Yksi tapa helpottaa lisättyjen käännösten nopeaa löytämistä ja hahmottamista listalta on käyttää näiden koodissa yhteistä etuliitettä esim. "custom_" tai jotain toista omiin käytäntöihin soveltuvaa yhdistävää nimitystä.

Muokatut käännökset tallennetaan näkymän muiden asetusten tapaan klikkaamalla Tallenna. Tallennuksen jälkeen uudet käännökset ovat käytettävissä myös sivupohjissa ({translate text="<koodi>"}).

...