Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisäys taustakuvan koosta UI-uudistuksessa

...

Code Block
languagecss
.searchLayout {
	height: 380px;
}


UI-uudistus:

Code Block
languagecss
.searchContent {
	height: 380px
}

 

tai jopa suositellumpi tapa, jossa säädetään hakulaatikon padding-arvoja (10em ei tässä korreloi enää 380px-arvon kanssa ja em-arvot voi säätää haluamikseen):

Code Block
languagecss
.template-dir-search.template-name-home .search-form-container {
	padding-top: 10em;
	padding-bottom: 10em;
}

Jälkimmäisen etuna ylä- ja alalaidan arvot voivat poiketa toisistaan ja hakulaatikon pystysuuntaista sijaintia on mahdollista näin ollen myös säätää.

 

Esimerkki 2:

Muutetaan otsikkofontin kokoa ja toisen otsikon väriä etusivun sivupohjissa home-1 ja home-2

...