Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esimerkissä Organisaatio-fasetin ensimmäinen taso esitetään aakkosjärjestyksessä ja seuraavat tasot lukumäärien mukaan. 

Kartan käyttöönotto Alue-fasetissa

Ohje

Fasetin operaattori

Ohje tulossa.

...