Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aineistot tuodaan Finnaan käyttäen OAI-PMH -protokollaa.

Aineistot haravoidaan ensin Finnan testi-indeksiin, jossa tietojen näkymistä Finnan käyttöliittymässä voidaan tarkastella ja muokata. Myös mahdolliset rajapinnan ongelmat voidaan havaita tässä vaiheessa. Testiharavoinnit suoritetaan pyynnöstä arkisin.  Pyynnöt voi lähettää osoitteella finna-posti[AT]helsinki.fi.

...