Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

LiiteTiedostotTäydennysohjeToimitusohjeSisältö
LIITE 1 Finnan palvelusopimuksen liitteet

Valitse yksi alla olevista:

1 Perus (aina sovellettavat liitteet 1-4): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v1perus_1234.pdf

2 Organisaatioiden yhteenliittymä (liitteet 1-4 + 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v2kimppa_1234_8.docx

3 Yksittäinen korkeakoulu, jolla käytössä SFX ja CDI (liitteet 1-4 + 5, 6a): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v3kk_1234_56a.pdf

4 Korkeakoulujen yhteenliittymä, jolla käytössä SFX ja CDI (liitteet 1-4 + 5, 6a, 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v4kk_kimppa_1234_56a8.docx

5 Yksittäinen korkeakoulu, jolla käytössä CDI osana omaa Finna-näkymäänsä (liitteet 1-4 + 6b): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v5kk_1234_6b.pdf

6 Korkeakoulujen yhteenliittymä, jolla CDI osana omaa Finna-näkymäänsä (liitteet 1-4 + 6b, 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v6kk_kimppa_1234_6b8.docx

7 Finnan maksullisen palvelun piiriin kuuluva yksittäinen organisaatio (liitteet 1-4 + 7): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v7maksullinen1_1234_7.docxpdf

8 Finnan maksullisen palvelun piiriin kuuluva organisaatioiden yhteenliittymä (liitteet 1-4 + 7, 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v8maksullinen_kimppa_1234_78.docx

Tarkista että liitelistassa on valittu oikeat liitteet ja täydennä päiväykset tarvittaessa

HUOM. Liiteen 8 päiväykseksi merkitään liitteeseen kirjattu vahvistuspäivämäärä.

  • Toimita tarkistettu ja  täydennetty liite Finnan palvelupostiin.

Listataan kyseisessä sopimuksessa allekirjoitushetkellä sovellettavat liitteet ja niiden versiot. Liitteen 1 pohja on sama kaikille Finna-konsortion jäsenille, mutta liitelista vaihtelee tapauskohtaisesti. 

LIITE 2 Tietosuojaliite

 Ei täydennetä.
  • Ei tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin
Liitteellä selvennetään Finna-konsortion jäsenen ja Kansalliskirjaston tietosuojaan liittyviä vastuita.

LIITE 3 Palvelun kuvaus ja palvelutaso

Ei täydennetä.
  •  Ei tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin.
Liitteessä kuvataan sopimuksen puitteissa tarjottavan Finna-palvelun sisältö, Kansalliskirjaston ja konsortion jäsenen velvoitteet ja Finnan palvelutaso.

Liite 4 Liite vapaasti käytettävissä olevasta metatiedosta

 Ei täydennetä.
  • Ei tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin.

Liite täsmentää Finnan vapaasti käytettävän metatiedon lisensoitavaksi CC0 1.0 Yleismaailmallinen -lisenssillä.

(HUOM. Mikäli organisaation metatietoon liittyy käyttörajoituksia, tutustu seuraavaan sivuun: Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinti.)

...