Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

LiiteTiedostotTäydennysohjeToimitusohjeSisältö
LIITE 1 Finnan palvelusopimuksen liitteet

Valitse yksi alla olevista:

1 Perus (aina sovellettavat liitteet 1-4): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v1perus_1234.pdf

2 Organisaatioiden yhteenliittymä (liitteet 1-4 + 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v2kimppa_1234_8.docx

3 Yksittäinen korkeakoulu, jolla käytössä SFX ja CDI (liitteet 1-4 + 5, 6a): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v3kk_1234_56a.pdf

4 Korkeakoulujen yhteenliittymä, jolla käytössä SFX ja CDI (liitteet 1-4 + 5, 6a, 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v4kk_kimppa_1234_56a8.docx

5 Yksittäinen korkeakoulu, jolla käytössä CDI osana omaa Finna-näkymäänsä (liitteet 1-4 + 6b): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v5kk_1234_6b.pdf

6 Korkeakoulujen yhteenliittymä, jolla CDI osana omaa Finna-näkymäänsä (liitteet 1-4 + 6b, 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v6kk_kimppa_1234_6b8.docx

7 Finnan maksullisen palvelun piiriin kuuluva yksittäinen organisaatio (liitteet 1-4 + 7): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v7maksullinen1_1234_7.docxpdf

8 Finnan maksullisen palvelun piiriin kuuluva organisaatioiden yhteenliittymä (liitteet 1-4 + 7, 8): LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v8maksullinen_kimppa_1234_78.docx

Tarkista että liitelistassa on valittu oikeat liitteet ja täydennä päiväykset tarvittaessa

HUOM. Liiteen 8 päiväykseksi merkitään liitteeseen kirjattu vahvistuspäivämäärä.

 • Toimita tarkistettu ja  täydennetty liite Finnan palvelupostiin.

Listataan kyseisessä sopimuksessa allekirjoitushetkellä sovellettavat liitteet ja niiden versiot. Liitteen 1 pohja on sama kaikille Finna-konsortion jäsenille, mutta liitelista vaihtelee tapauskohtaisesti. 

LIITE 2 Tietosuojaliite

 Ei täydennetä.
 • Ei tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin
Liitteellä selvennetään Finna-konsortion jäsenen ja Kansalliskirjaston tietosuojaan liittyviä vastuita.

LIITE 3 Palvelun kuvaus ja palvelutaso

Ei täydennetä.
 •  Ei tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin.
Liitteessä kuvataan sopimuksen puitteissa tarjottavan Finna-palvelun sisältö, Kansalliskirjaston ja konsortion jäsenen velvoitteet ja Finnan palvelutaso.

Liite 4 Liite vapaasti käytettävissä olevasta metatiedosta

 Ei täydennetä.
 • Ei tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin.

Liite täsmentää Finnan vapaasti käytettävän metatiedon lisensoitavaksi CC0 1.0 Yleismaailmallinen -lisenssillä.

(HUOM. Mikäli organisaation metatietoon liittyy käyttörajoituksia, tutustu seuraavaan sivuun: Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinti.)

...

Liitteen numeroTiedostotTäydennysohjeToimitusohjeSisältö ja soveltaminen
LIITE 5 Linkityspalvelu
 Ei täydennetä.
 •  Ei  tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin.
Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvia korkeakoulukirjastoja, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä ja jotka käyttävät linkityspalvelu SFX:ää. Tällaisia kirjastoja ovat tällä hetkellä Koha-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot.
LIITE 6a Keskitetty indeksi
Ei täydennetä.
 •  Ei  tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin.

Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvia korkeakoulukirjastoja, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä ja jotka käyttävät linkityspalvelu SFX:ää. Tällaisia kirjastoja ovat tällä hetkellä Koha-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot.

LIITE 6b Keskitetty indeksi Ei täydennetä.
 • Ei  tarpeen toimittaa Finnan palvelupostiin.
Liite koskee OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoja, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä, mutta jotka eivät käytä linkityspalvelu SFX:ää. Tällaisia kirjastoja ovat tällä hetkellä Alma-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, joilla on oma Finna-verkkokirjasto.
LIITE 7 Palvelun hinnoittelu ja laskutus

Tarkista 

Kansalliskirjasto lähettää liittymisneuvottelujen perusteella esitäytetyn version organisaatiollesi.

 • Toimita tarkistettu liite Finnan palvelupostiin.

Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen ulkopuolisia organisaatioita.


LIITE 8 Allekirjoittamaan valtuuttaneet organisaatiot


Täydennä keltaisella merkityt kohdat.
 • Toimita täydennetty liite Finnan palvelupostiin.
Liite koskee organisaatioiden yhteenliittymiä, joissa yksi organisaatio allekirjoittaa Finnan palvelusopimuksen omasta ja muiden organisaatioiden puolesta. Liitteellä vahvistetaan, että allekirjoittavalla organisaatiolla on tarvittavat valtuutukset.

HUOM. allekirjoittava organisaatio toimittaa palvelusopimusdokumentit valtuutuksen antajien tutustuttaviksi.

Lisätietoa sivulla: Organisaatioiden yhteenliittymät ja Finnan palvelusopimuksen solmiminen. Sivulta löytyy myös mallipohja, jota yhteenliittymä voi hyödyntää valtuutuksissa.

...