Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Omaa taustajärjestelmää, jossa on OAI-PMH-haravointirajapinta
  • Huom! Finna tukee tällä hetkellä seuraavia formaatteja haravoitavissa tietueissa: MARC 21, LIDO, EADEAD3, FORWARD, Dublin Core. Muiden metatietoformaattien tukemisesta sovitaan yhteisesti konsortion jäsenten kesken.
 • Aineistojen kuvailutietoja, jotka ovat julkaistavissa avoimena datana CC0-ehdoin. Lisätietoa: Avoin metatieto
 • Vesileimattomia digitaalisia kuvia, mikäli organisaatio tarjoaa kuva-aineistoa Finnaan. Lisätietoa: Vesileimattujen kuvien käytöstä luovutaan Finnassa asteittain
 • Henkilöresursseja järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja koulutukseen
  • oman kuvailuformaatin ja sisällön hallintaa
  • oman järjestelmän ja rajapintojen tietämystä
  • palvelujen tai käyttöliittymän suunnitteluosaamista.

...